Wereld-Delen in Campestre

Sinds de laatste Wereldspelen voetbal en de Olympische spelen 2016 is de financiële situatie van Brazilië erg verzwakt. Dat had gevolgen voor de allerarmsten. In Campestre (Zuid-Brazilië) werden er niet langer voedselpakketten voorzien voor de allerarmsten. Daar zorgt Wereld-Delen sindsdien voor.

Deze pakketten werden vroeger door de lokale Serviços Sociais afgeleverd, maar door besparingen van de overheid omwille van internationale sportmanifestaties en de slabakkende economie werd dit stopgezet.

Voor de aankoop van deze voedselpakketten heeft WD Internationaal zich geëngageerd. Deze bijdrage voor de voedselhulp gebeurt enkel door Wereld-Delen. De uitvoering gebeurt door vrijwilligers van Força Brasil in samenwerking met de Serviços Sociais (het lokale “OCMW”). Eéns per jaar neemt een van onze vrijwilligers samen met zijn vrouw deel aan deze bedeling ter plaatse.

De Serviços Sociais kiest een aantal gezinnen uit die door de lokale werking van Força Brasil worden bezocht. Wij slaagden erin om voor 40 gezinnen voedsel te voorzien: voor 10 wordt alles volledig door ons betaald, 30 gezinnen geven een gedeeltelijke bijdrage bij de maandpaketten die voor hen worden samengesteld. We richten ons tot de armsten: gezinnen met veel kinderen zijn de allerarmste doelgroep. Hoe lang we dit nog dienen vol te houden is koffiedik kijken. Op opbrengst van de Braziliaanse brunch van vorig weekend is alvast hiervoor bestemd.

Braziliaans brunchen?

Wat mag je verwachten?

Een gevarieerd brunchbuffet met enkele typisch Braziliaanse elementen. Bij de dranken kan je ook de Braziliaanse toer op. De opbrengst wordt besteed aan voedselhulp in Campestre (Z-Brazilië).

Betaling gebeurt vooraf en bij het onthaal ontvang je een enveloppe met jouw bestelling. Schrijf in en stort jouw bijdrage ten laatste op 1 mei op rekeningnummer BE38 8335 3522 7472 van Wereld-Delen. Of print het inschrijvingsformulier en betaal bij een medewerker aan huis.

Schrijf hier online in:

Mijn naam (verplicht)

Mijn adres (verplicht)

Mijn e-mail

Mijn telefoonnummer (Vul minstens ofwel mailadres ofwel telefoonnummer in!)

Onderwerp
INSCHRIJVING BRAZILIAANSE BRUNCH 7.05.2017

Aantal deelnemende personen 12 jaar en ouder:
(Ik betaal hiervoor 13 euro per deelnemer)

Aantal deelnemende personen vanaf 6 jaar en jonger dan 13 jaar:
(Ik betaal hiervoor 8 euro per deelnemer)

Aantal deelnemende personen vanaf 3 jaar en jonger dan 7 jaar:
(Ik betaal hiervoor 6 euro per deelnemer)

Ik kan bestellen tot 1 mei en betaal op rekeningnummer BE38 8335 3522 7472 van Wereld-Delen ten laatste op 1 mei!

Door dit bericht te verzenden bevestig ik mijn bestelling.
Ik bevestig mijn bestelling

Bijzondere wensen of vragen?

Hongersnood Zuid-Soedan …

Waar draagt jouw interesse jou vandaag naartoe? Naar de verkiezingen in Nederland? Naar jouw trip in de Paasvakantie? Naar het gekibbel van “verwaande” (?) politici in de wereld?

Weet jij dan ook dat er een voedselcrisis heerst in Oost-Afrika en dat het consortium 12-12 weer in actie is geschoten? En dan weet je ook dat de situatie dramatisch is?! Dat er zowat 5.000.000 mensen in Zuid-Soedan voedselhulp nodig hebben,  5.600.000 mensen in Ethiopië, 2.700.000 in Kenia… en dat er per dag 1 euro nodig is om een gezin in Afrika eten te geven voor 1 dag? Hoeveel euro wil jij dan geven om hierbij te helpen?

Wereld-Delen steunt het werk van Caritas Internationaal voor noodhulp en opbouwprojecten, en dus nu ook weer, voor haar werk in Soedan. Stort jij jouw dagschotel of meer op rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 van VZW Caritas International, Liefdadigheidsstraat 43 te 1210 Brussel…? (Met fiscale korting als je minstens 40 euro per jaar stort). Met vermelding “Hongersnood Soedan”? Wij danken jou!

Bouwt aan een rechtvaardige wereld