Actie Campestre stopt

Door het vertrek van twee rechtstreekse contactpersonen met Força Brasil uit onze werking wordt de samenwerking met deze Braziliaanse (en Vlaamse) ngo stopgezet. De aanwezigheid van deze contactpersonen was de aanzet om een voedselactie te voeren t.a.v. Campestre. Betrokkenen hebben besloten om binnen de Vlaamse tak ook hun activiteiten terug te schroeven.

Het geslaagde optreden van de leerlingen van de SAMWD Lier in de kerk te Broechem op 16 december 2018 was daarmee de laatste opbrengstactiviteit voor dit initiatief. Wereld-Delen heeft besloten om een ander initiatief te ondersteunen. Vermoedelijk wordt dit de heropname van de Centres Mpandilu in onze werking.