Bijdragen?

Uw bijdrage?

Uiteraard is uw bijdrage welkom voor dit eigen project.

  • Misschien wil je gewoon een financiële bijdrage leveren. Dat kan. Lees daarvoor verder onder het tabblad “Schenken”
  • Of je wilt meedoen aan een activiteit zoals het Wereldmaal jaarlijks in oktober-november.
  • Of je wilt onze tentoonstelling Congolese schilderijen presenteren op jouw vereniging of school.
  • Of je wilt peter / meter worden van leerlingen in de school.

Verantwoording

De gelden die wij naar de centra sturen worden voor verschillende dingen gebruikt. Vooral voeding, leermiddelen en werkmaterialen worden betaald. De voorbije jaren werden ook een waterput geboord, zonnepanelen geplaatst, een grote generator (voor het technisch onderwijs) hersteld.

De leerkrachten krijgen een kleine gage van de staat, maar de schooldirectie past zelf een soort “premie” bij, waardoor de personeelsleden aangemoedigd worden hun werk te doen, zich bij te scholen en zelf geen armoede moeten lijden. Enkel zo krijgt men toegewijd personeel in Congo, die anders onderbetaald zouden blijven.

Onze werkgroep vraagt aan de schooltjes een overzichtelijke begroting en even overzichtelijk jaarverslag en info over activiteiten om op die manier de werking en de geldbesteding te kunnen opvolgen. Dat zijn we verplicht aan ieder die hen steunt via onze werking.