Referenten

Zuster Muanji, directeur
Zuster Muanji, directeur

De algemene directie van de Centres Mpandilu wordt sinds 1998 uitgeoefend door een Congolese religieuze: Marie-Christine Muanji Kabeya, geboren 1.11.1962, in het bezit van een diploma van graduaat in logopedie en psychometrie behaald aan het instituut Marie Haps te Brussel in 1998. Haar adjunct is een Congolese licentiate in pedagogie.

Pater Frans Douwen, oud-directeur
Pater Frans Douwen, oud-directeur

Pater Frans Douwen, scheutist, was ooit plaatsvervangend directeur van deze 7 centra, draagt hen een zeer warm hart toe en laat hen niet los. Door zijn kennis van de centra en van Congo is hij sterk richtinggevend voor deze werking.