Centres Mpandilu

Wereld-Delen Internationaal neemt de ondersteuning van de Centres Mpandilu in Congo weer op. Een aantal jaren geleden droeg Wereld-Delen de zorg over aan een autonome werkgroep, maar bleef samenwerken met hen. Door persoonlijke omstandigheden kan de werkgroep dit niet verderzetten en besloot hij eind om de werking per 1 april volledig stop te zetten.

Logo van de Centres Mpandilu

Momenteel wordt de overgang geleidelijk ingezet en werd de beslissing al meegedeeld aan de directie van de zeven schooltjes voor kinderen met een handicap.

Het is belangrijk om te weten dat de toekomst van de schooltjes op dit moment afhankelijk is van de werking in Ranst en omgeving. De schoolorganisatie heeft een groeiend beroepsonderwijs (één van de zeven schooltjes). De leerlingen verkopen er hun afgewerkte stukken. Daarmee trachten de schooltjes zowat de helft van de nodige fondsen te verzamelen. De andere helft werd in 2017-2018 volledig ingezameld door de werkgroep Centres Mpandilu Ranst (met onze hulp). In de loop van de komende maanden moet duidelijk worden op welke wijze we fondsen voor de schooltjes kunnen verzamelen.