Steunen

Financieel steunen?

Iedereen kan een financiële bijdrage doen voor een project gesteund door WD Internationaal. Je kunt storten op het rekeningnummer van Wereld-Delen Solidair met de vermelding van de actie/project waarvoor men zijn bijdrage voorbestemt! Vergeet niet om altijd die bestemming erbij te vermelden!!! Bijvoorbeeld: Broederlijk Delen, Fracarita Belgium, Caritas heropbouwprojecten, Centres Mpandilu…

Stort hiervoor jouw gift op rekeningnummer BE38 8335 3522 7472 met de gepaste bestemming in het vak voor de mededeling. Dankjewel!

Met belastingsvoordeel?

Voorlopig kan je enkel een storting met belastingvoordeel wil doen voor  steun aan de Centres Mpandilu in Congo (ons eigen ontwikkelingsproject) . Dat kan op rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 van Caritas International met de vermelding “P1286/Mpandilucentra/DRC” (deze vermelding exact gebruiken!).

Anders?

Wil je op een andere manier steunen? Zend ons een berichtje en we nemen dan wel contact met jou op!