Eigen projecten

Wat is een “eigen” project?

Zelf en onafhankelijk ter plaatse beslissen?

In de ogen van onze werking hebben de meeste lokale werkgroepen in het Noorden geen “eigen” projecten, maar steunen zij projecten in het Zuiden. Slechts hoge uitzonderingen zijn exclusief verbonden aan een Zuiders initiatief en nemen zij er de beslissingen. Meestal zijn er meerdere sponsoren, ngo’s of grotere werkingen, die Zuiderse initiatieven steunen en neemt een werking, of nemen partnerorganisaties ter plekke zelf zijn/hun beslissingen. Een goede werkwijze immers om ingebed te werken!

Mee beslissen

Andere instanties spreken van “eigen” project indien werkgroepen in het Noorden zelf kunnen beslissen wat er (min of meer) met hun gelden gebeurt.

In onze werking waren wij op die manier bezig in de projecten Centres Mpandilu en Chico Latino in Peru en voordien in een aantal initiatieven in India (via ons Steunfonds Mannanam) en Nicaragua (Quincho Barrilete).

Wij nu?

Momenteel werken wij op de tweede manier in Campestre (Brazilië). Via een lid van onze stuurgroep, die zelf gedurende een aantal weken per jaar actief meewerkt in Campestre, hebben wij directe invloed op de besteding en uitvoering van onze voedselhulp in deze Braziliaanse stad. En krijgen wij inzage van de geldbesteding ter plaatse.

Voedselhulp in Campestre is zodoende ons eigen project.