Eigen projecten

Wat is een “eigen” project?

Zelf en onafhankelijk ter plaatse beslissen?

In de ogen van onze werking hebben de meeste lokale werkgroepen in het Noorden geen “eigen” projecten, maar steunen zij projecten in het Zuiden. Slechts hoge uitzonderingen zijn exclusief verbonden aan een Zuiders initiatief en nemen zij er de beslissingen. Meestal zijn er meerdere sponsoren, ngo’s of grotere werkingen, die Zuiderse initiatieven steunen en neemt een werking, of nemen partnerorganisaties ter plekke zelf zijn/hun beslissingen. Een goede werkwijze immers om ingebed te werken!

Mee beslissen

Andere instanties spreken van “eigen” project indien werkgroepen in het Noorden zelf kunnen beslissen wat er (min of meer) met hun gelden gebeurt.

In onze werking waren wij op die manier bezig in de projecten Centres Mpandilu en Chico Latino in Peru en voordien in een aantal initiatieven in India (via ons Steunfonds Mannanam) en Nicaragua (Quincho Barrilete). Rond 2016 kwamen wij terecht bij Campestre (Brazilië). Via een lid van onze stuurgroep, die zelf gedurende een aantal weken per jaar actief meewerkt in Campestre, hadden wij directe invloed op de besteding en uitvoering van onze voedselhulp in deze Braziliaanse stad. De voedselhulp in Campestre aan kansarme gezinnen werd zodoende ons eigen project tot eind 2018.

Wij nu?

In 2019 kregen wij opnieuw de verantwoordelijkheid voor de lokale acties ten aanzien van de Centres Mpandilu. Geleidelijk gaan de contacten over naar Wereld-Delen. Per 1 april 2019 is heel de werking te aanzien van deze zeven schooltjes als eigen project geïntegreerd in onze werking.