Opbrengstacties

Elk jaar zorgt onze werking voor een aantal opbrengstacties. De gelden gaan rechtstreeks naar de projecten die wij steunen.

Als vereniging hebben wij ervoor gekozen om onze algemene activiteiten die sensibilisering als doel hebben, niet in rekening te brengen van de gewone opbrengstacties. Enkel concrete kosten, gedaan om een opbrengstactiviteit mogelijk te maken, worden in rekening gebracht.

Klassieke opbrengstacties zijn:

  • het jaarlijks solidariteitsmaal (Broederlijk delen)
  • huis aan huisomhaling (Broederlijk delen)
  • rosse centjes actie (Fracarita International)
  • verkoopstand boerenmarkt Broechem (Centres Mpandilu)
  • kerstconcert (Centres Mpandilu)
  • stortingsoproepen (Broederlijk delen en Caritas Vlaanderen)
  • losse acties die zich her en der aandienen binnen en buiten Ranst
  • Wereldmaal (Centres Mpandilu)