Sensibilisering

Naast de zorg voor een eigen project, is sensibilisering het hoofddoel van onze internationale werking.

Sensibilisering betekent bewustmaking van de “goegemeente”. Het verrast ons bijvoorbeeld als vereniging hoe weinig mensen zich afvragen wat bijvoorbeeld de opwarming van de aarde aan effect heeft op een aantal straatarme Zuiderse landen, of op mensen in armoede in het Zuiden op zich  -ook in zogenaamde rijke (olie-) landen.

We vermoeden dat een bepaalde jonge middenklasse inderdaad tracht een andere levensstijl te ontwikkelen die ook voor onze ecologische voetafdruk van nut is.

De wereldwijde vluchtelingenstromen zijn eveneens te verklaren door de economische zwakte van landen en wereldgebieden, evenals een gevolg van natuur en milieuomstandigheden. Door de kleine hoeveelheid vluchtelingen die in onze Westerse landen aankomt wordt de goegemeente getriggerd, maar we dienen hen de samenhang duidelijk te maken tussen wereldwijde noden en onze situatie hier, en hoe wij allemaal persoonlijk er iets aan kunnen doen.

Zaken zoals deze trachten wij in de marge van elke actie mee te geven in de hoop dat wij zo ook een kleine bijdrage doen aan het bewust worden van mensen van hun plaats en mogelijke solidaire leefstijl op deze wereldbol.