Vaste acties

Een overzicht

Wereld-Delen kreeg bij haar start vanuit de parochie te Broechem de opdracht mee om acties te voeren voor “mensen in nood veraf en dichtbij”. Op deze pagina vind je een overzicht voor wie snel een idee wenst van de huidige Zuidwerking.

Campestre

Sinds 2014 is WD Internationaal opnieuw van start gegaan voor een eigen projectrealisatie en sensibiliseringscampagne. We koezen voor voedselhulp aan Campestre, een stad in Zuid-Brazilië. Daar is de ngo Força Brasil actief die bij de armoedige bevolking initiatieven neemt om de gemeenschap te versterken: sport, educatie, werk…

Via deze vereniging bieden wij voedselhulp. het lokale OCMW (Officia social) heeft besloten om haar voedselhulp stop te zetten. De kosten van de wereldbeker voetbal in Brasilië en de komende olympische spelen liggen zo hoog dat de overheid besloot te besparen op voedselhulp. In de mate van het mogelijke wil WD Internationaal gelden bijeen zamelen om zoveel mogelijk voedselpakketten te kunnen aanbieden.

Broederlijk Delen

Wij sluiten aan bij de jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen

  Jaarlijks solidariteitsmaal ten voordele van Broederlijk Delen te Broechem voor de hele parochiefederatie.
  Huis-aan-huisomhaling ten voordele van Broederlijk Delen. Maar ook in de loop van het jaar komt de actie aan bod en nodigen wij uit om initiatieven van Broederlijk Delen financieel te steunen. Het gaat hier vooral personen die kleine handgiften doen, maar soms melden er zich ook personen die hun gift volledig anoniem willen overmaken.
  Scholenactie in de basisscholen van Broechem

Caritas Internationaal

  Oproepen naar aanleiding van rampen wereldwijd gebeuren door onze vereniging standaard ten voordele van het werk van Caritas Internationaal.
  Caritas is in meer dan 200 landen werkzaam. Zij brengen lokale kernen samen waarin wereldwijd 163 katholieke organisaties (cijfers van 2011) actief zijn.
  Caritas International helpt slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen en armoede in hun eigen land of op de vlucht. In de voorkeur voor Caritas Internationaal zit onze visie verscholen dat internationale ontwikkelingssamenwerking en de opvang van vluchtelingen hier bij ons aan elkaar verbonden zijn.

Fracarita International Belgium vzw

  Deze ngo, geleid door de Broeders van Liefde, is in tal van landen actief. Zij besteedt bijzonder aandacht aan onderwijs, geestelijke gezondheid en gehandicaptenzorg. Op die gebieden bekleedt zij een zeer voorname plaats.
  Onze werking heeft in de loop der jaren aandacht gevraagd voor afzonderlijke projecten van Fracarita International Belgium, voorheen Caraes genoemd. Wij volgen ook enkele projecten langduriger op. Op die manier kan gewerkt worden aan een gerichte sensibilisering.
  Meestal voeren we een jaar lang een rosse centjesactie ten voordele van de jaarprojecten van deze ngo.

Werkgroepen ondersteunen

  In 2011 heeft Recht en Welzijn besloten om voor sommige projecten een autonome werkgroep te ondersteunen. Daartoe deden wij beroep op personen die van nabij actief waren geweest in deze projecten. Rond hen hielpen wij nieuwe werkingen ontstaan.
  Op die manier krijgen die projecten wat meer armslag, meer dan vanuit Wereld-Delen haalbaar was. De vereniging biedt wel nog steeds administratieve en logistieke steun aan deze werkgroepen om zelf hun werking te realiseren. Momenteel is er een samenwerking opgestart met:
   * Werkgroep Centres Mpandilu:

zie website

  * Werkgroep Chico Latino (groep geïnteresseerden)

Méér

  Er zijn nog andere projecten die onze aandacht wegdroegen en wegdragen.
  Je kunt folders opvragen op de downloads pagina en zo kennis maken met enkele actuele projecten.