Principes

De basisprincipes van onze internationale werking werden als zodanig vastgelegd rond 1996, toen onze vereniging na een crisisperiode weer een nieuwe adem vond.

  • We wensen in de eerste plaats mensen te sensibiliseren rond de oorzaken en de ernst van ontwikkelingsproblemen in de derde wereldlanden
  • We wensen promo te voeren opdat wij in onze eigen leefwereld anders gaan leven en verantwoorde keuze maken (o.a. wat betreft voedingsgewoonten, beleggingen, enz…) en zo persoonlijk bijdragen tot een beter evenwicht Noord-Zuid
  • We blijven onze opdracht gekregen bij de vraag tot oprichting van Wereld-Delen rond Broederlijk Delen trouw
  • We gaan bij voorkeur actie voeren rond projecten gefocust op gezinnen – familiebanden, zodat mensen hier zich kunnen voorstellen wat ontwikkelingsomstandigheden effectief doen met de situatie van gezinnen.
  • We ondersteunen pogingen in de gemeente om een gezamenlijke derde wereldactie te voeren samen met andere actievoerders: bv. door het heroprichten  (destijds) van een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking