Stuurgroep

Wereld-Delen Internationaal wordt geleid door een kleine stuurgroep, die samen de lijnen uitzet en activiteiten op getouw zet.

De stuurgroep vergadert een 5-tal keren per jaar. In onze stuurgroep is er medewerker actief die persoonlijk jaarlijks contact houdt én ter plaatse met het huidige eigen project in Campestre via de partnerorganisatie Força Brasil vzw..

Vanuit de stuurgroep zijn we vertegenwoordigd in de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Ranst.

In de stuurgroep zijn nog steeds ijverige handen welkom om haar opdrachten te kunnen uitvoeren.